Serdeczne powitanie w Sercach Jezusa i Jego Matki!

Szczęść Boże, niniejszy blog, prowadzony od wczoraj (ale witający od dzisiaj ;] ) traktuje o katolickich objawieniach Nieba w Stanach Zjednoczonych, a objawienia te są równie ważne dla Amerykanów jak i dla przedstawicieli innych narodów gdyż zwłaszcza w dzisiejszych czasach grzech jest okropnie rozpanoszony i potrzeba wielkich świętych dla anszych czasół! Z zaufaniem więc powierzmy się Sercom Jezusa i Maryi i ich śladami zdobądżmy Niebo… Uświadomijmy sobie jakimi Nieskończonymi Darami są Msza Święta i Pismo Swięte! To tyle na razie :]

Z Bogiem Ojcem, Synem i Duchem Świętym,
dla Trójcy Świętej i w Trójcy Świętej,
Amen! :]

Reklamy